Türk Müziği

Kuruluş
Bölümümüz 2013 tarihinde kurulmuştur.  Bünyesinde şimdilik 10 akademik, 3 idari personel görev yapmaktadır. 
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler Güzel Sanatlar Müzik Alanında lisans düzeyinde “Sanatçı” ünvanına hak kazanırlar.  
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Ardahan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Güzel Sanatlar Fakültesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması ve GSF Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ardahan Üniversitesi ön lisans ve lisans yönetmeliğinde belirtildiği üzere YÖK dersleri hariç diğer derslerden aldıkları ders ortalamasının en az 2.0 (İki) olması gerekir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak gerekir (Toplam 240 AKTS karşılığı). Daha ayrıntılı bilgi için ARÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönergesi’ne müracaat edilmesi gerekir.  

Bölüm Profili
Dört yıllık eğitim süresince modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerine, diğer ulusal ya da uluslararası üniversitelerin öğrencileri ile rekabet edebilecekleri donanımı kazandırmayı benimsemiştir. Türk Müziği öğrencilerine müzik eğitiminin tüm teorik ve pratik yönlerini öğretmeyi amaçlayan bu program, aynı zamanda, onlara bilimsel düşünme yeteneği kazandırmayı ve ayrıca, öğrencilerin sosyal, katılımcı, üretken olmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Türk Müziği Temel Bilimler bölümünü bitiren öğrenciler almış oldukları lisans diplomasına istinaden alacakları ALES ve ÜDS puanları ile birlikte üniversitelerin Müzik bölümlerinde Araştırma Görevlisi-okutman ve öğretim görevlisi kadrolarına müracaat edebilirler. Ayrıca, alacakları pedagojik formasyonla MEB’nın öğretim kurumlarında ve Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilirler. Kamu sektöründe radyolara ve Devlet korolarına sanatçı olarak girebilir, özel sektörde müzik endüstrisi sahasında kompozitör, saz sanatçısı, ses sanatçısı ve notist olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı bitiren öğrenciler, alacakları lisans diploması ile birlikte Türkiye’deki veya yurtdışındaki her hangi bir üniversiteye bağlı herhangi bir enstitünün Lisansüstü eğitim programına müracaat etme hakkını elde eder.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak hazırlanan ARÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesine uygun şekilde yapılır.

Mezuniyet Koşulları
AÜ GSF Önlisans-Lisans Eğitim- Öğretim Yönergesinde belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler mezuniyet hakkını elde eder.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü temelde Müzik anabilim dalında eğitim veren bir bölümdür. Bölüm bünyesinde söz konusu anabilim dalında bilimsel yeterliliklerini Türkiye ve uluslararası alanlarda ispatlamış öğretim elemanları görev yapmaktadır.

PROGRAM MÜFREDATI

I. YARIYIL             
                                                                                                                                                    

TMB101 TEMEL MÜZİK KURAMLARI
Temel Müzik unsurlarının kuramsal olarak öğretilmesi hedeflenerek, nota değerleri ve sus işaretlerinin öğretimi, nota okurken karşılaşılabilecek tüm işaretlerin anlatımı, kümelerin anlatımı ve uygulaması, nota değerleri ile ölçü ve müzik cümleleri oluşturmak vb. çalışmalar yapılır.
TMB103 İŞİTME VE SOLFEJ
Muammer Sun: Solfej 1, Vicdan Tabakoğlu: Bona, Albert Lavignac 1A kitapları kullanılarak Solfe1 eğitimi ile başlangıç ve nota okumada ilk adımların atılması, 1A Lavignac kitabına başlangıç ve nota okunması, Bona kitabına başlangıç ve çalışmalarının yapılması, Teorik ikiliden önüçlüye kadar aralıkların öğretimi ve alıştırmaları, Onlu aralığa kadar aralık seslendirilmesi ve ezberletilmesi, Tek ses ve iki ses işitme çalışmaları, Çift ses işitme çalışmaları, Sınavlara uygun eserlerin seçimi çalışmaları yapılır.
TMB105 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
İlgili çalgı için yazılmış metodlar kullanılarak,  icra aşamasında kullanılan tutuş ve pozisyon tekniklerinin egzersiz, etüt ve eserler üzerinde uygulanmasını sağlamak için Bağlama çalgısının tanımı ve tarihçesinin öğretilmesi, Temel bağlama düzenleri hakkında bilgi verilmesi, Bağlamanın tutuluşu ve genel çalınış kuralları hakkında bilgi verilmesi, Türk Halk Müziği’nde kullanılan nota kümelerinin doğru tezene vuruşlarıyla uygulanmasını sağlamak, Bağlama icrasında pozisyon kavramının teller ve perdeler üzerinde öğrenilmesini sağlamak, Öğrenilen tekniklerin faklı egzersiz ve etütlerle uygulanmasını ve pekiştirilmesini sağlamak, Egzersiz ve etüt çalışmaları, Öğrenilen tekniklerin, icrası kolay olan türkülerde uygulanmasını sağlamak, Öğrenilen tekniklerin, icrası kolay olan türkülerde uygulanmasını sağlamak.
TMB107 PİYANO
Piyanonun Tarihçesi, Piyanonun fiziksel özellikleri, Piyanoda ilk ve doğru oturuş, Piyanoda sağ el ile çalışmaları, Piyanoda sol el çalışmaları, Fa anahtarı öğretimi hızlandırmak amacıyla sol el alıştırmalarının yapılması, Piyano için yazılmış etütlerin çalınması, Seviyeye uygun eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları. 
TMB109 SES EĞİTİMİ
Bireysel Şan Eğitimi’ne ve toplu icraya yönelik çalışmalar. Öğrencilerin seslerini en doğru biçimde kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere bazı eserlerde ve etütlerde yorum yeteneği kazandırmak.
TMB111 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 1.sınıf 1. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB113 GÜZEL SANATLARA GİRİŞ I
Güzel Sanatlar temel kavramlarının anlatılması ve sanat dallarının tanıtılması. Dünden bugüne güzel sanatların gelişimi. Sergi, müze gezileri ve konser, dinleti vb. etkinliklere katılım.
TDİ101 TÜRK DİLİ
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
YDİ101 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.
ENF101 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın çalışma sistemi, bilgisayar donanımları, DOS işletim sistemi, bilgisayar virüsleri, Windows işletim sistemi ve donatılar, kelime işlem (Word), veri işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), internet ve kullanımı.

II. YARIYIL    
                                                                                                                                                                                                           

TMB102 ÇALGI BİLGİSİ
Türk ve Batı Müziği çalgılarının genel özelliklerinin “Organoloji” (Çalgı Bilimi) disiplini çerçevesinde öğretilmesi.
TMB104 İŞİTME VE SOLFEJ
Muammer Sun: Solfej 1, Vicdan Tabakoğlu: Bona, Albert Lavignac 1A kitapları kullanılarak Solfe1 eğitimi ile başlangıç ve nota okumada ilk adımların atılması, 1A Lavignac kitabına başlangıç ve nota okunması, Bona kitabına başlangıç ve çalışmalarının yapılması, Teorik ikiliden önüçlüye kadar aralıkların öğretimi ve alıştırmaları, Onlu aralığa kadar aralık seslendirilmesi ve ezberletilmesi, Tek ses ve iki ses işitme çalışmaları, Çift ses işitme çalışmaları, Sınavlara uygun eserlerin seçimi ve genel tekrar çalışmaları yapılır.
TMB106 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Karadeniz tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Karadeniz tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması, Karadeniz yöresine ait bir Türkü üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Karadeniz yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Trakya tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Trakya yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Trakya yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Trakya yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Trakya yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Teke tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Teke yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Teke yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Teke yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması.
TMB108 PİYANO
Piyano için yazılmış etütlerin çalınması, Seviyeye uygun eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB110 SES EĞİTİMİ
Bireysel Şan Eğitimi’ne ve toplu icraya yönelik çalışmalar. Öğrencilerin seslerini en doğru biçimde kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere bazı eserlerde ve etütlerde yorum yeteneği kazandırmak.
TMB112 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 1.sınıf 2. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır. 
TMB113 GÜZEL SANATLARA GİRİŞ II
Sanat kültürünü, sanata bakış açısını kazandırmak. Güncel sanat olaylarının takip ve değerlendirilmesi. Görsel anlatım teknikleri ve okumalara yer verilmesi. Plastik sanatlar ve müzik. Müziğin güzel sanatlar içindeki yeri ve önemi. Müze ve sergi gezileri. Konser ve dinletilere katılımın sağlanması.
TDİ102 TÜRK DİLİ
İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması.
YDİ102 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.
ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ
Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın çalışma sistemi, bilgisayar donanımları, DOS işletim sistemi, bilgisayar virüsleri, Windows işletim sistemi ve donatılar, kelime işlem (Word), veri işleme (Excel), sunu hazırlama (Power Point), internet ve kullanımı.

III. YARIYIL  
                                                                                                                                                                                                           

TMB203 İŞİTME VE SOLFEJ
Solfej 2 eğitimine başlangıç ve bilinen ünlü Batı Müziği bestecilerinin eserlerinin çalışılması. Fa açkısı öğretimi ve ilgili etütler. Diğer açkıların öğretimi ve ilgili etütlerin çalışılması. 2A Lavignc’a başlangıç. Doğal, armonik ve melodic dizilerinin öğretimi. Ton bulma çalışmaları. Bona kitabı çalışmalarının yapılması. Çift ses işitme çalışmaları. Dikteye başlangıç ve üzerinde çalışmalar.. Piyano’dan majör ve minör çalışmaları. Piyano’dan Akor duyum ve Armoni dersine hazırlık olması amacıyla çevrim çalışmaları. Sınavlara uygun eserlerin seçimi.
TMB205 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Orta Anadolu tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Orta Anadolu tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması, Orta Anadolu yöresine ait bir Türkü üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Orta Anadolu yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanmasıOrta Anadolu yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Silifke tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Silifke tavrının tezene vuruşlarının, farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması.
TMB207 PİYANO
2. Sınıf 1. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB209 SES EĞİTİMİ
Bireysel Şan Eğitimi’ne ve toplu icraya yönelik çalışmalar. Piyano da bireysel ses alıştırmaları, Öğrencinin sesinin genliğini bulma, Şan tekniğini, nefesi doğru alıp doğru vermenin öğretilmesi, Diyafram eğitiminin verilmesi, Diksiyon çalışmaları, İki sesli koro oluşturulması, Dört Sesli koronun oluşturulması (acapella), Bilinen ünlü bestecilerin eserlerinden örnekler dinletilmesi, Yorum çalışmaları, Seviyeye uygun eserlerin seslendirilmesi, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB211 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 2.sınıf 1. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB213 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır. 
TMB215 TSM REPERTUVAR      
2. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 2. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve ûslup bakımından eğitilmesi.
TMB217 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 2. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB219 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 2. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi dersini okumanın gerekliliği, devrim kavramı ve Atatürk Türk devrimi öncesi gelişmeler. Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, fikir hareketleri. Kavramsal Açıklamalar / Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi / Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal’in Ulusal Mücadele Hareketleri / İç Ayaklanmalar / Devrimler: Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler / Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi / Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.
YDİ201 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.

IV. YARIYIL      
                                                                                                                                                                                                       

TMB204 İŞİTME VE SOLFEJ
Solfej 2 eğitimine başlangıç ve bilinen ünlü Batı Müziği bestecilerinin eserlerinin çalışılması. Fa açkısı öğretimi ve ilgili etütler. Diğer açkıların öğretimi ve ilgili etütlerin çalışılması. 2A Lavignc’a başlangıç. Doğal, armonik ve melodic dizilerinin öğretimi. Ton bulma çalışmaları. Bona kitabı çalışmalarının yapılması. Çift ses işitme çalışmaları. Farklı tonlarda dikte çalışmaları. Piyano’dan majör ve minör çalışmaları. Piyano’dan Akor duyum ve Armoni dersine hazırlık olması amacıyla çevrim çalışmaları. Sınavlara uygun eserlerin seçimi.
TMB206 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Silifke yöresine ait bir Türkü üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Silifke yöresine ait Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Azeri tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Azeri tavrıyla çalınan Türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması.
TMB208 PİYANO
2. Sınıf 2. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB210 SES EĞİTİMİ
Bireysel Şan Eğitimi’ne ve toplu icraya yönelik çalışmalar. Piyano da bireysel ses alıştırmaları, Öğrencinin sesinin genliğini bulma, Şan tekniğini, nefesi doğru alıp doğru vermenin öğretilmesi, Diyafram eğitiminin verilmesi, Diksiyon çalışmaları, İki sesli koro oluşturulması, Dört Sesli koronun oluşturulması (acapella), Bilinen ünlü bestecilerin eserlerinden örnekler dinletilmesi, Yorum çalışmaları, Seviyeye uygun eserlerin seslendirilmesi, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB212 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 2.sınıf 2. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır. 
TMB214 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır. 
TMB216 TSM REPERTUVAR
2. sınıf 2. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 2. sınıf 2. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve uslüp bakımından eğitilmesi.
TMB218 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 2. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB220 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 2. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk dış politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.
YDİ202 YABANCI DİL
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen çerçeve doğrultusunda öğrencilere temel İngilizce yapıları sunulur. Ders tüm 1.sınıf öğrencileri için zorunlu ders niteliğinde olup, iki dönem boyunca haftada 2 ders saati olarak verilir. Dönem boyunca öğrencilere dört temel becerinin yanı sıra gündelik yaşamda kullanabilecekleri dil becerileri de edindirilmeye çalışılır.

V. YARIYIL       
                                                                                                                                                                                                       

TMB303 İŞİTME VE SOLFEJ
Solfej 1, Solfej 2 kitaplarının tekrarı. Açkılarla ilgili çalışmalar. Teorik olarak aralık bilgisi tekrarı. Lavignak 1A ve 2A tekrarı. Doğal, armonik ve melodik dizilerinin tekrarı. Ton bulma tekrarları. Bona kitabı tekrarı. Çift ses işitme çalışmaları. Dikte çalışmaları. Piyano’dan detaylı majör ve minör çalışmaları. Piyano’dan detaylı Akor duyum ve Armoni dersine hazırlık olması amacıyla çevrim çalışmaları. Sınavlara uygun eserlerin seçimi.
TMB305 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Zeybek tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Zeybek tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması, Zeybekler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Konya tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Konya tavrının tezene vuruşlarının, farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması.
 TMB307 PİYANO
3. Sınıf 1. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB311 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 3.sınıf 1. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB313 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır. 
TMB315 TSM REPERTUVAR
3. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 3. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve uslüp bakımından eğitilmesi.
TMB317 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 3. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB319 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 3. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB321 ARMONİ
Teorik olarak aralık bilgisi tekrarı, Doğal, armonik ve melodik dizilerinin tekrarı, Örnek çok sesli eserlerin incelenmesi, Dar ve geniş serimlerin anlatılması, Kadans çalışmaları, İnsan seslerinin sınıflandırılması, Bas ve soprano partisine göre çok seslendirme, Dört partili üç sesli ve dört partili dört sesli çok seslendirme, Armonide yedili dokuzlu ve onbirli akorların öğretilmesi, Öğrencilerle sınava hazırlık amacı ile örnek çözümler, 1-4-5 armoni sistemine (Türk Müziğine en uygun armoni sistemi) geçiş, 1-4-5 armoni sisteminde tek sesli ezgiye dört partili üçlü ve dört partili dörtlü armoni çalışmaları.
TMB323 SANAT FELSEFESİ
Sanat nedir? Sanatçı, Sanat Yapıtı, Sanatın Doğuşu, Kaynağı, Amacı ve İşlevi, Sanat-Doğa İlişkisi, Sanat-Toplum İlişkisi, Sanat ve Eğitim, Sanat ve Bilim, Bilimsel Çalışmaların Müzik Sanatına Etkileri, Sanat ve Ahlak, Sanat ve Din, Sanat ve Özgürlük, Müzik Sanatında Öz ve Biçim, Müzik Sanatında İfade ve Uslup, Sanatta Ustalık ve Yetenek, Sanatta Ulusallık ve Evrensellik, Sanatta Eleştiri, Günümüz Sanat Anlayışları.
TMB325 FORM BİLGİSİ VE ESER ÇÖZÜMLEME
Geleneksel Türk Müziği formlarının tanım ve tasnifleri yapılır. Müzik unsurları öğretilir. Müzikal analiz yöntemi esas alınarak TSM formları örnek eser çözümlemeleri ile incelenir.
TMB327 MÜZİK TARİHİ
Genel Müzik Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türk Müziği, Türk Müziği Coğrafyası, Müzik Tarihinde Devirler, Türk Müziğinin Yayılışı ve Tesirleri, Genel Nota Tarihi; Türklerde Nota Yazısı, Tarihsel Süreçte Türk Müziği Eğitim Kurumları, Türk Müziği Hazırlık ve Oluşum Dönemi, Klasik Öncesi (Preklasik) Dönem, 17. yy. Türk Müziği.
TMB329 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIMI – (SEÇMELİ)
Nota yazım programları (Finale vb.) kullanılarak bilgisayarda nota yazımı.
TMB331 MÜZİK EDEBİYATI – (SEÇMELİ)
“Güfte İncelemesi”ni hedef alan bir anlayışla, Türk Halk ve Divan Edebiyatı nazım şekillerini, Edebi sanatları öğretmek; Edebi ve Tasavvufi bakış açısını kazandırmak.

VI. YARIYIL     
                                                                                                                                                                                                         

TMB304 İŞİTME VE SOLFEJ
Solfej 1, Solfej 2 kitaplarının tekrarı. Açkılarla ilgili çalışmalar. Teorik olarak aralık bilgisi tekrarı. Lavignak 1A ve 2A tekrarı. Doğal, armonik ve melodik dizilerinin tekrarı. Ton bulma tekrarları. Bona kitabı tekrarı. Çift ses işitme çalışmaları. Dikte çalışmaları. Piyano’dan detaylı majör ve minör çalışmaları. Piyano’dan detaylı Akor duyum ve Armoni dersine hazırlık olması amacıyla çevrim çalışmaları. Sınavlara uygun eserlerin seçimi. Ezgiye göre akor uygulamaları.
TMB306 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Konya yöresine ait eserlerin Konya Tavrıyla çalınması, Karşılama tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Karşılama tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması, Karşılama tavrıyla çalınan eserlerin uygulaması.
TMB308 PİYANO
3. Sınıf 2. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları.
TMB312 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 3.sınıf 2. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB314 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır. 
TMB316 TSM REPERTUVAR
3. sınıf 2. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 3. sınıf 2. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve uslüp bakımından eğitilmesi.
TMB318 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 3. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB320 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 3. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB322 ARMONİ
Kadans çalışmaları, Bas ve soprano partisine göre çok seslendirme, Dört partili üç sesli ve dört partili dört sesli çok seslendirme, Armonide yedili dokuzlu onbirli diğer akor türlerinin öğretilmesi, Öğrencilerle sınava hazırlık amacı ile örnek çözümler, 1-4-5 armoni sisteminde tek sesli ezgiye dört partili üçlü ve dört partili dörtlü armoni çalışmaları.
TMB324 SANAT FELSEFESİ
Estetik-Felsefe Açısından Sanat, Mimesis Kuramı, Oyun, Sanat Eseri-(uygulama1-Sanatçı Konuk), Estetiğin Temel Kavramları-Güzel Nedir? Doğa ve Sanat Güzelliği, Güzelin Nitelikleri- Objektif unsurlar: İçsel Nitelikler, Güzelin Nitelikleri- Objektif unsurlar: Dışsal (Biçimsel) Nitelikler (a. Orantı ve Simetri), Güzelin Nitelikleri- Objektif unsurlar: Dışsal (Biçimsel) Nitelikler (b. Harmoni), Güzellik, Hakikat, İyi, Hoş, Yüce ilişkileri, Sanat Eseri-(uygulama2-Sanatçı Konuk), Estetik Yargıların Yapısı ve Özellikleri, Sanatta Eleştiri ve Ortak Estetik Yargı, Çevremizin Tarihi Sanatsal Dokusu (Uygulama3-Gezi).
TMB326 FORM BİLGİSİ VE ESER ÇÖZÜMLEME
Türk Halk Müziği formlarının tanım ve tasnifleri yapılır. Müzik unsurları öğretilir. Müzikal analiz yöntemi esas alınarak THM formları örnek eser çözümlemeleri ile incelenir.
TMB328 MÜZİK TARİHİ
18. yy. Türk Müziği, 19. yy. Türk Müziği, 20. yy. Türk Müziği, Cumhuriyet Döneminde Türk Müziği, Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği. Bibliyografya çalışması.
TMB330 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIMI – (SEÇMELİ)
Nota yazım programları (Finale vb.) kullanılarak bilgisayarda nota yazımı.
TMB332 MÜZİK EDEBİYATI – (SEÇMELİ)
“Güfte İncelemesi”ni hedef alan bir anlayışla, Türk Halk ve Divan Edebiyatı nazım şekillerini, Edebi sanatları öğretmek; Edebi ve Tasavvufi bakış açısını kazandırmak.

VII. YARIYIL          
                                                                                                                                                                                                 

TMB405 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Yozgat (sürmeli) tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Yozgat (sürmeli) tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması, Yozgat (sürmeli) tavrıyla çalınan türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Kayseri tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Kayseri tavrının tezene vuruşlarının farklı nota kümeleri üzerinde uygulanması.
TMB407 PİYANO
4. Sınıf 1. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları. Konser-Dinleti Çalışmaları.
TMB411 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 4.sınıf 1. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB413 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır. 
TMB415 TSM REPERTUVAR
4. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 4. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve uslüp bakımından eğitilmesi.
TMB417 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 4. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB419 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 4. Sınıf 1. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB429 TOPLU UYGULAMA
THM ve TSM Repertuvarları ve Meslek Çalgısı derslerinde öğrenilmiş toplu icraya uygun eserlerin, ders sorumlusu gözetiminde ancak öğrencilerin denetimi ve yönetiminde, konser-dinleti düzeyinde ve disiplininde toplu olarak icra edilmesi.
TMB431 KORO (MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ)
Koro Kavramı ve Etkinliği, Koronun Tarihçesi, Batı Müziği’nde korolar. THM ve TSM korolarının kuruluş-hazırlık-yönetim-program-konser ve repertuvar teknikleri.
TMB433 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Müzik ve ilişkili disiplinler (Halk Bilimi, Edebiyat vs.)  alanlarında yapılacak saha ve kaynak araştırma çalışmalarda, çalışmanın planlanması, hazırlıkları, derleme yöntemleri ile Halk Bilgisi ürünlerini inceleme kuram ve yöntemleri (Metin merkezli, Bağlam/icra merkezli kuram ve yöntemler).
TMB435 KARS YÖRESİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ-I (SEÇMELİ)
Türk âşıklık geleneğinin dayandığı temel öğretim yöntemi usta-çırak ilişkisidir. Bu ilişki, tarih boyunca âşıklık geleneğini nesilden nesle intikal ettiren ve geleneği şekillendiren önemli unsurlardan biri olmuştur. Âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan usta-çırak ilişkisi geçmişten günümüze kadar yaşamış olan âşıklar arasında bilgi, görgü ve tecrübenin iletimini sağlayan bir köprü vazifesi görmüş, bunun sonucu olarak da âşık kollarının meydana gelmesini sağlamıştır. Usta-çırak geleneğindeki eğitim sürecinin temelini; “ezberleme”, “gözlemleme” ve “taklit etme” metotlarının oluşturduğu söylenebilir. Dersin hedefi, geleneğin yaşatılmasına yönelik olarak, istekli çırakların (öğrencilerin) ders sorumlusu olarak dışarıdan görevlendirilecek Karslı Âşıklardan geleneği öğrenmelerini sağlamak ve olası bir usta-çırak ilişkisine girmelerini özendirmektir.
TMB437 OSMANLICA-I (SEÇMELİ)
Arap alfabesinin tanıtılması; kelime düzeyinde okuma ve yazma alıştırmalarının yapılması; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelere ilişkin yazım kuralları hakkında bilgi verildikten sonra yazı türleri ve el yazısı örnekleri hakkında bilgi verilmesi; Türkçeyi Arap alfabesiyle yazma kuralları üzerinde yoğunlaşılması ve basit metinlerden zor metinlere giden bir yol izlenerek metin okuma alıştırmalarının yapılması. Arap alfabesinin tanıtılması; kelime düzeyinde okuma ve yazma alıştırmalarının yapılması; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelere ilişkin yazım kuralları hakkında bilgi verildikten sonra yazı türleri ve el yazısı örnekleri hakkında bilgi verilmesi; Türkçeyi Arap alfabesiyle yazma kuralları üzerinde yoğunlaşılması ve basit metinlerden zor metinlere giden bir yol izlenerek metin okuma alıştırmalarının yapılması.

VIII. YARIYIL 
                                                                                                                                                                                                          

TMB406 MESLEK ÇALGISI (Örnekli)- Örnek: BAĞLAMA
Kayseri tavrıyla çalınan türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Aşıklama tavrının anlatılması ve tezene vuruş tekniğinin uygulanması, Aşıklama tavrıyla çalınan türküler üzerinde yöresel tavrın uygulanması, Öğrenilen bütün tavırların uygulanması.
TMB408 PİYANO
4. Sınıf 2. Seviyeye uygun etütlerin ve eserlerin çalınması, Majör-Minör gamları ile birlikte Hannon çalışmalarının yapılması, Sağ ve sol el uyum çalışmaları, Nüans ve yorum çalışmaları. Konser-Dinleti Çalışmaları.
TMB412 RİTM BİLGİSİ
Öğrencinin ritim duygusunun geliştirilmesi ve Klasik Türk müziği ve Türk Halk Müziği usullerinin öğretilmesi hedeflenerek, Genel Müzik ve Ritim bilgilerinin nazari olarak öğretilir.  Bona yaptırılarak nota değerleri, kümeler ve tartımlar öğretilir. 4.sınıf 2. Seviye usullerinin Kudüm ve Bendir ile uygulanması sağlanır. Öğrencinin el-ayak-zihin üçlemesi gösterimleri ile usulleri icra etmesi ve özümsemesi sağlanır.
TMB414 THM REPERTUVAR
Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerinin öğrenilmesi ve yorumlanması becerisini kazandırma hedeflenerek Öğrencilere Türk Halk Müziğinin tanıtılmasına, halk müziği eserlerini yöresel ağız ve tavırlarıyla okuma becerisi kazandırılmasına, Öğrencilere halk müziğinin nota kalıplarını okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan repertuvar eserlerinin saz eşliğinde örneklendirilerek, topluca ve tek tek seslendirilmesi çalışmaları. Türk Halk Müziği Repertuvarı dersi bir enstrüman eşliğinde ve uygulamalı olarak işlenecektir. Dersimizde geçilecek eserin önce bona ve solfeji yapılacak bu uygulamadan sonra eser bölümler halinde okutulacak ve öğrencilerin eseri yorumlaması sağlanacaktır.
TMB416 TSM REPERTUVAR
4. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserlerin topluca icrası. 4. sınıf 1. Seviye makamlarında belirtilen sözlü eserler tek tek icra ettirilerek öğrencilerin klasik tavır ve uslüp bakımından eğitilmesi.
TMB418 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Klasik Türk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Klasik Türk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 4. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve eserlerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB420 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI
Türk Halk Müziği’nin kuramsal ve genel özellikleri öğretilir. Solfej çalışmalarıyla Türk Halk Müziği ses sistemi ve usul yapıları öğretilir. 4. Sınıf 2. Seviyeye uygun teorik bilgiler verilerek etüt ve türkülerle solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapılır.
TMB430 TOPLU UYGULAMA
THM ve TSM Repertuvarları ve Meslek Çalgısı derslerinde öğrenilmiş toplu icraya uygun eserlerin, ders sorumlusu gözetiminde ancak öğrencilerin denetimi ve yönetiminde, konser-dinleti düzeyinde ve disiplininde toplu olarak icra edilmesi.
TMB432 KORO (MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ)
Koro Kavramı ve Etkinliği, Koronun Tarihçesi, Batı Müziği’nde korolar. THM ve TSM korolarının kuruluş-hazırlık-yönetim-program-konser ve repertuvar teknikleri.
TMB434 BİTİRME ÖDEVİ
“Bitirme Ödevi / Graduation Thesis”; son sınıf öğrencisinin ilgili bölümde görevlendirilecek bir öğretim elemanı danışmanlığında kendi kişisel çabaları ile yürüteceği Müzik ve ilişkili disiplinler alanında seçilmiş bir konuda; a) Araştırmaya yönelik bir proje çalışması, b) Deneysel veya teorik dar kapsamlı bir araştırma, c) Literatür çalışması şeklinde hazırlanan bilimsel bir araştırmanın tez şeklinde yazılı olarak sunumudur.
TMB436 KARS YÖRESİ ÂŞIKLIK GELENEĞİ-II (SEÇMELİ)
Türk âşıklık geleneğinin dayandığı temel öğretim yöntemi usta-çırak ilişkisidir. Bu ilişki, tarih boyunca âşıklık geleneğini nesilden nesle intikal ettiren ve geleneği şekillendiren önemli unsurlardan biri olmuştur. Âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan usta-çırak ilişkisi geçmişten günümüze kadar yaşamış olan âşıklar arasında bilgi, görgü ve tecrübenin iletimini sağlayan bir köprü vazifesi görmüş, bunun sonucu olarak da âşık kollarının meydana gelmesini sağlamıştır. Usta-çırak geleneğindeki eğitim sürecinin temelini; “ezberleme”, “gözlemleme” ve “taklit etme” metotlarının oluşturduğu söylenebilir. Dersin hedefi, geleneğin yaşatılmasına yönelik olarak, istekli çırakların (öğrencilerin) ders sorumlusu olarak dışarıdan görevlendirilecek Karslı Âşıklardan geleneği öğrenmelerini sağlamak ve olası bir usta-çırak ilişkisine girmelerini özendirmektir.
TMB438 OSMANLICA-II (SEÇMELİ)
Osmanlıca I’ dersinde kazanılan okuma yeteneğinin geliştirilmesi için alıştırmalar yapılması; Osmanlıcaya girmiş olan Arapça ve Farsça kelime ve kuralların tanıtılmaya başlanması ve bu öğelerin cümle içinde kullanılışları üzerinde durulması; Arapça ve Farsça kelimeler ve dilbilgisi özellikleriyle ilgili okuma ve anlama uygulamalar yapılması.