Akademik

Resim Bölümü

Doç. Dr. Semra Çevik
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Öztürk
Arş. Gör. Özlem Gürpınar

Türk Halk Oyunları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Selami Akış

Türk Müziği Bölümü

Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Tamay
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Akdağoğlu
Arş. Gör. Gizem Şahin
Öğr. Gör. Halil İbrahim Köroğlu
Öğr. Gör. Haydar Tanrıverdi
Öğr. Gör. Kemal Özavcı
Öğr. Gör. Yusuf Altun
Öğr. Gör. Mahire Guliyeva